"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
มหกรรมสุขภาพ

มหกรรมสุขภาพ นครนนท์ชุมชนคนสุขภาพดี

      วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สมาชิกรัฐสภา และเทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาดรักษ์ประชาธิปไตย มหกรรมสุขภาพ “นครนนท์ชุมชนคนสุขภาพดี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร 1 เทศบาลนครนนทบุรี โครงการนี้จัดขึ้นโดยสมาชิกรัฐสภา ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกวุฒิสภา มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และเทศบาลนครนนทบุรี ที่ได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชน ผู้นำชุมชน และส่วนราชการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชน หมูบ้านช่อสะอาด เป็นตำบลช่อสะอาด และอำเภอช่อสะอาดต่อไป โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น/ตรวจวัดความดันลูกตา/ตรวจจอประสาทตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์

- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ - บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจเลือด

- บริการตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

- บริการตรวจอัลตร้าซาวด์คัดกรองโรคในช่องท้อง

- บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง

- บริการตรวจสุขภาพช่องปาก โดย สมาคมทันตแพทย์

- การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองนนท์

และการจัดนิทรรศการของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. หมู่บ้านช่อสะอาด หมู่บ้านศาลากลาง และเยาวชนช่อสะอาด โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

        และในช่วงบ่ายมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยการเสวนาเรื่อง การพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาดรักษ์ประชาธิปไตย นำโดยพลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ สมาชิกวุฒิสภา พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี และการบรรยายพิเศษ จาก พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เรื่องแผ่นดินไทยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 109
2 / 109
3 / 109
4 / 109
5 / 109
6 / 109
7 / 109
8 / 109
9 / 109
10 / 109
11 / 109
12 / 109
13 / 109
14 / 109
15 / 109
16 / 109
17 / 109
18 / 109
19 / 109
20 / 109
21 / 109
22 / 109
23 / 109
24 / 109
25 / 109
26 / 109
27 / 109
28 / 109
29 / 109
30 / 109
31 / 109
32 / 109
33 / 109
34 / 109
35 / 109
36 / 109
37 / 109
38 / 109
39 / 109
40 / 109
41 / 109
42 / 109
43 / 109
44 / 109
45 / 109
46 / 109
47 / 109
48 / 109
49 / 109
50 / 109
51 / 109
52 / 109
53 / 109
54 / 109
55 / 109
56 / 109
57 / 109
58 / 109
59 / 109
60 / 109
61 / 109
62 / 109
63 / 109
64 / 109
65 / 109
66 / 109
67 / 109
68 / 109
69 / 109
70 / 109
71 / 109
72 / 109
73 / 109
74 / 109
75 / 109
76 / 109
77 / 109
78 / 109
79 / 109
80 / 109
81 / 109
82 / 109
83 / 109
84 / 109
85 / 109
86 / 109
87 / 109
88 / 109
89 / 109
90 / 109
91 / 109
92 / 109
93 / 109
94 / 109
95 / 109
96 / 109
97 / 109
98 / 109
99 / 109
100 / 109
101 / 109
102 / 109
103 / 109
104 / 109
105 / 109
106 / 109
107 / 109
108 / 109
109 / 109