"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศยาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครนนทบุรี จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยในปีนี้ได้จัดเทียนพรรษานำไปถวายวัดในเขตเทศบาล จำนวน 5 วัด  ได้แก่ วัดบัวขวัญ วัดพุทธปัญญา วัดทินกรนิมิต วัดแคนอก และวัดตำหนักใต้

ภาพกิจกรรมอื่นๆ