"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านศิลปะ ครั้งที่ 2 หลักสูตร ศิลปะการเพ้นท์เล็บสร้างอาชีพ

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 เทศบาลนครนนทบุรี จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านศิลปะ ครั้งที่ 2 หลักสูตร ศิลปะการเพ้นท์เล็บสร้างอาชีพ

ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

          การอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านการเพ้นท์เล็บ และการให้บริการ โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย การเตรียมเล็บ และตัดแต่งเล็บ การทาสีเล็บเจล 

การเพ้นท์เล็บแบบไล่เฉดสี (Ombre nails) การเพ้นท์เล็บแบบลายหินอ่อน (Marble Nail) เทคนิคการฝั่งลายเปลือกหอย และการให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพให้ประชาชนที่สนใจประกอบอาชีพด้านการเพ้นท์เล็บ  เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

และแก้ไขปัญหาสังคม ความยากจนเชิงบูรณาการ เสริมสร้างกลุ่มอาชีพในชุมชน

ภาพกิจกรรมอื่นๆ