"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี

 

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นจังหวัด และผู้แทนประชาคมชุมชนนครนนทบุรี เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ