"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 เทศบาลนครนนทบุรี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมทั้งเช็ดทำความสะอาดสะพานลอยและป้ายรถเมล์บริเวณถนนนนทบุรี 1 ตั้งแต่แยกสนามบินน้ำถึงถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี

 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ