"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

"ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ"

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดการบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง " การบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น " นำโดยนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ นายรณเทพ อนุวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
12 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16 / 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20 / 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล