"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
สะพานทางเดินเท้าให้แก่ชุมชนชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ และภายในวัดนครอินทร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักการช่าง ดำเนินการทำสะพานทางเดินเท้าให้แก่ชุมชนชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ และภายในวัดนครอินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นทางเดินชั่วคราว และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 23
2 / 23
3 / 23
4 / 23
5 / 23
6 / 23
7 / 23
8 / 23
9 / 23
10 / 23
11 / 23
12 / 23
13 / 23
14 / 23
15 / 23
16 / 23
17 / 23
18 / 23
19 / 23
20 / 23
21 / 23
22 / 23
23 / 23

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล