"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
จิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ซอยเรวดี 68 ซึ่งเทศบาลนครโดย สำนักการสาธารณสุขและแวดล้อม สำนักการช่าง และสำนักปลัดเทศบาลร่วมกับชุมชนตลาดขวัญ หมู่ที่ 2 ทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณข้างทางซอยเรวดี ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่พาดสายไฟฟ้า เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตและคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชน

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล