"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ทำสะพานทางเดินให้แก่ชุมชนซอยแสงเทียน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายวรวุฒิ ศรีนนท์ นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล นายสมัชญ์ จรเสมอ นายวีรวัฒน์ อินทรลักษณ์ และนายกฤช ไชยศร สมาชิกสถาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ดำเนินการทำสะพานทางเดินให้แก่ชุมชนซอยแสงเทียน เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นทางเดินชั่วคราว และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล