"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ในชุมชนริมคลองบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30-10.30 น. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ริมคลองบางซื่อ ประธานชุมชน และอ.ส.ม.ในพื้นที่ จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ในชุมชนริมคลองบางซื่อ โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Tast Kit (ATK) โดยการสุ่มตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 60 คน พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนดังกล่าว จำนวน 1 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำส่งไปตรวจ rt-pcr ที่ศูนย์พักคอย Ci วัดบัวขวัญ และเข้าระบบการรักษาของเทศบาลต่อไป

ณ บริเวณลานจอดรถอพาร์ทเม้นท์ศรีเอี่ยม ท้ายซอยเรวดี 4 ต.ตลาดขวัญ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล