"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ในชุมชนซอยสามัคคี

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30-10.30 น. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนซอยสามัคคี และอ.ส.ม.ในพื้นที่ จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ในชุมชนซอยสามัคคี โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Tast Kit (ATK) โดยการสุ่มตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 74 คน พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนดังกล่าว จำนวน 3 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำส่งไปตรวจ rt-pcr ที่ศูนย์พักคอย Ci วัดบัวขวัญ และเข้าระบบการรักษาของเทศบาลต่อไป

โดยได้รับการประสานงานและอำนวยความสะดวกจากนายพงศ์ชัย เกาะหมาก สมาชิกสภาเทศบาล

ณ บริเวณลานจอดรถหลังร้านพงศ์ชัยพานิชย์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล