"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล เจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในเขตหมู่​ 3​ ตำบลตลาดขวัญ​ และบริเวณข้างเคียง จำนวน 17​ ราย โดยมีนางสาวศศิวิมล​ ทองโอฬาร​ ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี, นางสมจิตร​ ทรงวัชราภรณ์​ และนายปฏิยุทธ อยู่ผ่อง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยในฐานะผู้แทนคณะสมาชิกสภาเทศบาล 

ทั้งนี้ น.พ.ปิยะ ฟองศรัณย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข นำทีมเภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ Paramedic&EMR พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินและทีม อสม. ม.3 ตลาดขวัญ ร่วมทีมดูแลพี่น้องในชุมชน

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล