"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ในชุมชนหมู่บ้านอัญชลี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30-10.30 น. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนหมู่บ้านอัญชลี และอ.ส.ม.ในพื้นที่ จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ในชุมชนหมู่บ้านอัญชลี โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Tast Kit (ATK) โดยการสุ่มตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 101 คน พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงให้คำแนะนำในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนต่อไป

โดยมีพ.อ.อ.พายัพ บุญคง สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรีช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม สถานที่ตรวจ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ภายในชุมชนหมู่บ้านอัญชลี ต.ท่าทราย

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล