"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล