"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
"จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ขุดลอกรางระบายน้ำถนนประชาชื่น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และจิตอาสา ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ขุดลอกรางระบายน้ำถนนประชาชื่น

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2564

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล