"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส covid-19 ชุมชนตลาดสมบูรณ์ทรัพย์และชุมชนซอยสามัคคี

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เทศบาลนครนนทบุรี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี จัดกิจกรรมตรวจพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส covid-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

บริเวณชุมชนตลาดสมบูรณ์ทรัพย์และชุมชนซอยสามัคคีจำนวน 150 ราย

โดยมีนายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล