"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดย Application Zoom

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

ประกอบด้วย นายพรชัย สังวรเจต ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดย Application Zoom โดยเทศบาลนครนนทบุรี เข้ารับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ระดับพื้นที่ ซึ่งมีการนำเสนอผลการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผลการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การนำเสนอโครงการนวัตกรรมพัฒนาเมือง : โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอไตเสื่อม ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 5 อาคาร 2

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล