"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
เทศบาลรับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี นางสุรภี รุ้งโรจน์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากนางสาวสินีนาถ แจ้งขำ และเพื่อน ๆ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง

และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 1,200 ชิ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 3
2 / 3
3 / 3

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล