"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจเชิงรุกโควิด-19 ชุมชนทรายทองและชุมชนซอยสามัคคี

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564  เทศบาลนครนนทบุรี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี จัดกิจกรรมตรวจพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส covid-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

บริเวณชุมชนทรายทองและชุมชนซอยสามัคคีจำนวน 200 ราย

โดยมีนายวุฒิชัย มะสี, นายอภิวัฒน์ เพชรเรือง และนายพงษ์ชัย เกาะหมาก สมาชิกสภาเทศบาล

ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล