"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนใให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ได้ให้เยี่ยมให้กำลังใจผู้มาฉีดวัดซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรก

ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" และเลือกสถานที่ฉีดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี

โดยได้ฉีดให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ขึ้นไป และผู้ที่อยู่ใน 7 กลุ่มโรคเสี่ยง จำนวน 200 คน

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนามบินน้ำ

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15

ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล