วัดนครอินทร์

ประวัติความเป็นมาวัดนครอินทร์

      วัดนครอินทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2395 โดยมีนายอินทร์ และนางนคร เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัดเดิมชาวบ้านเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดบางขุนเทียน เพราะวัดตั้งอยู่ริมคลองบางขุนเทียน ต่อมาเปลี่ยนมาเรียกชื่อวัดใหม่นครอินทร์และวัดนครอินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2376  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น กุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2376 ศาลาบำเพ็ญกุศลสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2376 พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางสมาธี
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545 รอยพระพุทธบาทแกะสลักไม้จำลอง พระพุทธรูปเก่าพระสังกัจจายน์ รูปปั้นพระครูนนทไพโรจน์ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร รูปปั้นอดีตเจ้าอาวาส

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ :

164 หมู่ 6 ซอยบุรีรังสรรค์ ถนนพิบูลสงคราม

ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2526-2906

แผนที่