วัดท้ายเมือง

วัดท้ายเมืองสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2352 เจ้าพระยารัตนาธิเบศ กุน สมุหนายก ในสมัยรัชกาลที่ 2 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2352 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 2 ชั้น วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2477 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 พระแท่นจำลอง พระเจดีย์รอบอุโบสถ และพระปรางค์ประจำวันเกิด

 

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ :
41 หมู่ 1 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

แผนที่