วัดกลางบางซื่อ

      วัดกลางบางซื่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๓ หมู่ที่ ๖ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัด  เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๙๔ ตารางวา พื้นที่ ตั้งวัด  เป็นที่ราบลุ่ม  บริเวณรอบวัดเป็นหมู่บ้าน  บริเวณไกลออกไปเป็นสวน อยู่ติดริมคลองบางซื่อ  ซึ่งไหลผ่านทางด้านทิศใต้  มีถนนนนทบุรี ๑ ผ่านหน้าวัดทางด้านทิศตะวันออก  อุโบสถหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตก 
       จากหลักฐานเท่าที่สามารถค้นพบระบุไว้ว่าวัดกลางบางซื่อ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๒ เป็นที่น่าสังเกตุว่าในระแวกเดียวกันยังมีวัดท้ายเมืองอีกหนึ่งวัด จึงสันนิษฐานว่า น่าจะมีวัดหัวเมืองอีกวัดหนึ่ง (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) วัดนี้อยู่ตรงกลางระหว่างวัดหัวเมืองและวัดท้ายเมืองจึงได้ชื่อว่าวัดกลาง ส่วนคำว่า “บางซื่อ”  เนื่องมาจากว่าวัดนี้อยู่ติดริมคลองบางซื่อ ประชาชนจึงนำคำว่า บางซื่อมาต่อเป็นชื่อวัด นับจากนั้นก็เรียกกันติดปากมาจนถึงทุกวันนี้
โดยทางวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมือประมาณปี พ.ศ.๒๔๘๔

 

 

แผนที่