ตลาดน้ำวัดโตนด

ขอแนะนำสถานที่รวมอาหารอร่อยหลากหลายอย่าง ซึ่งนอกจากจะอิ่มท้องแล้ว ยังได้พักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติที่สวยงามและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายริมคลอง และหากท่านอยากจะทำบุญและทำทานด้วยแล้วละก็ นับว่าสถานที่นี้เหมาะสมเลย นั่นก็คือ ตลาดน้ำวัดโตนด

วัดโตนดเป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช 2404  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2512 ตั้งอยู่ที่บ้านตลาดขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มาของชื่อวัด “โตนด” ไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในขณะนั้น และจากคำบอกเล่าของพระครูนนทกิจพิบูลย์ (หลวงปู่เก๋) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ นนทบุรี ซึ่งบ้านเกิดของท่านอยู่บริเวณหน้าวัดโตนด ได้เล่าว่าชาวบ้านบริเวณรอบวัดประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ และนิยมปลูกต้นตาลไว้ที่คันนาเป็นจำนวนมาก จึงมีอาชีพทำน้ำตาลโตนดด้วย ซึ่งน่าจะเป็นที่มาของชื่อวัดที่สื่อมาจนถึงปัจจุบันนี้  วัดโตนดตั้งอยู่ริมคลองอ้อม และเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาทำบุญ จึงมักมีผู้ที่เดินทางมาทำบุญถวายสังฆทานอยู่เสมอ นอกจากนี้ที่ท่าน้ำหน้าวัดยังมีจุดให้อาหารปลาและมีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ รวมทั้งให้อาหารแก่โค-กระบือด้วย

การเดินทางไปที่วัดสามารถเดินทางได้สองวิธี คือทางรถและทางเรือ โดยทางรถหากขับออกจากเทศบาลนครนนทบุรีให้ขับรถตรงขึ้นสะพานมหาเจษฎาบดินทร์เพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเบี่ยงซ้ายลงที่บางศรีเมือง เจอสี่แยกสัญญาณไฟแดงแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นตรงเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะเจอซุ้มประตูวัดอยู่ด้านขวามือ ส่วนท่านที่ประสงค์จะไปทางเรือมีให้เลือก 2 วิธี นั่นคือเรือโดยสาร จะมีให้บริการเฉพาะช่วงเช้าและเย็นเท่านั้น ค่าบริการ 20 บาท/คน หรือหากประสงค์ที่จะเหมาเรือโดยสารเพื่อท่องเที่ยวในคลองอ้อมก็สามารถทำได้  ราคาคิดตามระยะทาง โดยจุดให้บริการเรือโดยสารและเรือจ้างเหมาอยู่ที่ท่าน้ำนนท์ฝั่งหอนาฬิกา

 

แผนที่