โรค คอตีบ ไอกรน

โรคคอตีบ ไอกรน

สาเหตุ

     เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Bordetella pertussis (B. pertussis) ติดต่อจากการไอ จาม รดกันโดยตรงทำให้ทางเดินหายใจอักเสบ โรคนี้พบได้บ่อยในเด็กอายุต้ำกว่า 6 ปี หรือทารกตั้งแต่เดือนแรก

อาการไอกรน

     การไอติดต่อกันสลับกันไปกับการไอ เป็นชุดเรียกว่า ไอกรน น้ำมูก อาการไอจะไอซ้อนๆ ต่อกัน 5 – 10 ครั้ง และหายใจเข้ามีเสียงวู๊ป (Whoop)

Scan0007Re Scan0008Re