โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือเท้าปาก

สาเหตุ

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสลำไส้ หรือเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ผู้ป่วยจะมีไข้ และมีตุ่มน้ำใสในช่องปาก มือ และเท้า

การติดต่อ 

โดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากจมูก ลำคอ และน้ำจากตุ่มใส การใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้ว ผ้าเช็ดหน้า การไอ จาม หรือพูดคุยใกล้กัน หรือทางอุจจาระของผู้ป่วย

 


 Scan000re Scan00000re