การป้องกันโรคอุจจาระร่วง

การป้องกันโรคอุจจาระร่วง

     หมายถึงการถ่ายอุจจาระเหลวจำนวน 3 ครั้ง ต่อวัน หรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูก หรือมูกปนเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นไปภายใน 1 วัน (เด็กแรกเกิดที่กินนมแม่อาจถ่ายอุจจาระนิ่มเหลว ไม่มีมุกปนเลือด โดยไม่มีอาการอ่อนเพลีย อาเจียน หรือเป็นไข้ ถือว่าปกติ)

สาเหตุ

     อุจจาระร่วงที่เกิดจากการติดเชื้อมีสาเหตุจาก การรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่สะอาด การไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนการเตรียมหรือปรุงอาหาร และภาชนะสกปรก หรือมีเชื้อโรคปะปน

อันตรายจากโรคอุจจาระร่วง

     อุจจาระร่วงทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ไปพร้อมกับอุจจาระจำนวนมาก จนอาจทำให้ช็อคหมดสติและถึงแก่ความตายได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

Scan0001Re Scan0002Re