สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 66/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกวัดสมรโกฏิ ถึงถนนเลี่ยงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067248667) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 65/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ ค.ส.ล บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (อาคาร 1 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 64/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถดูดล้างท่อระบายน้ำ 6 ล้อ กว่า 6 ลูกบาศก์หลา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 63/2562 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 (กองสวัสดิการสังคม) รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 62/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม ถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น๑) ปากซอยประชาชื่น-นนทบุรี ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077145468) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 61/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างลอกตะกอนเลน ภายในบ่อตกตะกอน 7 และ 8 โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ พื้นที่ประชานิเวศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารองค์พระเทิดพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ประชานิเวศน์ ๓) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 60/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ไวนิลพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 57/2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 59/2562 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 58/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เป็นตู้เก็บมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100 ตู้ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เป็นรบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 56/2562 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 55/2562 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 54/2562 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก จำนวน 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาการให้บริการประชนด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue