สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 173/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ (โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150818 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 172/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150818 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 171/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ 20150817 20150901 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 170/2558 สอบราคาจัดจ้างเหมาทำสื่อผสมแบบมัตติมิเดียและออกแบบจัดทำโครงสร้างบูธโครงการเข้าร่วมนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาลระดับประเทศ 20150817 20150901 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 8/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 20150819 20150902 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 169/2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำคลองบางบุนนาค 20150813 20150828 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 168/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางซื่อน้อย ช่วงแม่น้ำเจ้าพระยาถึงประตูระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150813 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 167/2558 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้า จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150813 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 166/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางกระสอ ช่วงแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนนนทบุรี 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150813 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 165/2558 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งระบบศูนย์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150813 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที 164/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 20150813 20150827 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 152/2558 ขยายระยะเวลาขอรับ/ ซื้อเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 163/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยประชาชื่น 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150810 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 162/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20150810 20150825 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 161/2558 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส และติดตั้งไซเรน พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 คัน 20150806 20150821 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 160/2558 ประมูลซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 85 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150804 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 159/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 20150804 20150820 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 158/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 20150804 20150820 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 157/2558 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนนทบุรี 22 แยก 1 20150803 20150819 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 156/2558 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำ พร้อมแผ่นเหล็ก บ่อสูบน้ำประชานิเวศน์ 3 ซอย 8 20150727 20150814 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue