สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 82/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 10 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 81/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 80/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (พื้นยางสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 79/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 78/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067319082) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 77/2562 ประกวดราคาจ้างลอกท่อระบายน้ำ ถนนงามวงศ์วาน ช่วงสี่แยกแครายถึงสี่แยกพงษ์เพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077256488) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เป็นตู้เก็บมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 76/2562 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ติดตั้งเครนสลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 74/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองอู่ตะเภา ช่วงโรงแรมริชมอนด์ถึงร้านอ้าต้มเลือดหมู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077324157) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 75/2562 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 73/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางซื่อน้อย ช่วงถนนติวานนท์ ถึงนนทบุรี 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057460701) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 72/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางสร้อยทอง ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงปลายคลองบางสร้อยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077018849) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 71/2562 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 70/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางกระสอ ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงปลายคลองบางกระสอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ: 62067432022) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 69/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางธรณี ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองธรณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ: 62057461678) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 68/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองส่วย ช่วงปากคลองบางตลาด ถึงสถานีสูบน้ำคลองส่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ: 62047248504) รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดกำแพงถึงซอยเสนาสฤษดิ์เดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077241915 รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างลอกท่อระบายน้ำ ถนนงามวงศ์วาน ช่วงสี่แยกแครายถึงสี่แยกพงษ์เพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077256488) รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยวัดกำแพง 8 (ซอยวัดฝาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067319082) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 67/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยดวงมณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077176798) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue