ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยสามัคคี 58 เชื่อมคลองตาโฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

rang01281062 13.50 Mb