เลขที่ 51/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เสื้อผ้าเหล็ก แบบบานเปิด) จำนวน 200 ตู้ ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

51-63 674.64 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา51-63 139.34 Kb