เลขที่ 48/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เตียงนอน 2 ชั้น จำนวน 100 ชุด) ให้กับโรงเรียน กีฬานครนนท์วิทยา 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

48-63 688.24 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา48-63 130.69 Kb