เลขที่ 46/2563 ประกวดราคาจ้างลอกท่อดักน้ำเสีย (ระบบรวบรวมน้ำเสีย) ในคลองส่วย บริเวณสี่แยกพงษ์เพชร ถึงแยกถนนสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027342349) เอกสารประกวดราคาจ้าง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

46-63 6.17 Mb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 46-63 158.53 Kb