เลขที่ 44/2563 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นยางมะตอยสำเร็จรูป Cold Mix จำนวน ๕๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027044215) เอกสารประกวดราคาจ้าง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

43-63 4.77 Mb
แบบ บก 43-63 778.70 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 44-63 30.59 Kb