เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทรายทอง 26 (เลขที่66/2558)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 66/2558 สถานที่: ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนนทบุรี สถานที่: ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนนทบุรี
ราคากลาง: 1,900,000.00 บาท วันที่: 20150220 - 20150309 วันที่: 20150220 - 20150309
โทรศัพท์: 025890504 เวลา: 08.30 - 16.30 น.
วันที่ประกาศ: 20150220 วันเปิดซอง: 20150310
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 900 บาท

*กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 1ุ6.30 น. ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนนทบุรี

*กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ชั้น3) ระหว่างเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

** ปรากฎว่ามีผู้ซื้อแบบ……….. ราย ยื่นซอง……….. ราย

*สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

** มีผู้ผ่านคุณสมบัติ……….. ราย และผู้เสนอราคาได้คือ……………………………………..

เป็นเงิน …………………………… บาท