เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายการค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 11,000,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

tb01031062 5.42 Mb