เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และกีฬา

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,000,000 บาท

 

เอกสารไฟล์แนบ

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณพุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์ 1.57 Mb
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา 167.59 Kb