เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ  โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และกีฬา เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  5,300,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี 2.60 Mb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 167.00 Kb