เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และกีฬา

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 740,004 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี 477.96 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 163.91 Kb