เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) 2.04 Mb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 181.96 Kb