เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย 360.93 Kb