เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาจ้างบริการรักษาความสะอาดภายในและภายนอก สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 -2 และสำนักงานแขวงท่าทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องจากผู้ให้บริการรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอวิส จำกัด

ตามสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

เป็นเงิน 4,728,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

าจ้างบริการรักษาความสะอาดภายในและภายนอก สำนักงา 148.66 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา02 140.18 Kb