เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ สวน 72 พรรษา และสวน 80 พรรษา ประชานิเวศน์ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องจากผู้ให้บริการรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ผู้รับจ้าง คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.เอ็ม.ซี จำกัด

ตามสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

เป็นเงิน 1,132,560 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

รจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารโรงงานปรับปรุง 134.28 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสวนอราคา04 140.23 Kb