เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาการณ์ความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการรักษาการณ์ความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 600,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

tb01250962 207.15 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาtb01250962 34.18 Kb