เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมากำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมากำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,700,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

1-1 79.60 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1-1 21.55 Kb