เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำลานจอดรถยนต์และเก็บเครื่องจักรกล บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำลานจอดรถยนต์และเก็บเครื่องจักรกล บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 984,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

3-1 356.72 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา3-2 27.78 Kb