ร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าสาธารณะสำรับติดตั้งบริเวณซอยย่อยถนนนทบุรี 1) จำนวน 40 ซอย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

ร่างประกาศประกวดราคา01090363 1.31 Mb