(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารไฟล์แนบ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10.47 Mb