(ร่าง) ประกวดราคาจ้างลอกท่อระบายน้ำ ถนนงามวงศ์วาน ช่วงสี่แยกแครายถึงสี่แยกพงษ์เพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077256488)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างลอกท่อระบายน้ำ ถนนงามวงศ์วาน ช่วงสี่แยกแครายถึงสี่แยกพงษ์เพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077256488)

เอกสารไฟล์แนบ

rang01190762 927.98 Kb